Lxt Brushless Cordless

3x50ah

  • Makita Dlx 18v Brushless 6 Piece Lxt Multi Tool Kit Cordless Lithium Lxt 3x5.0ah
  • Makita Dlx 18v Brushless 6 Piece Lxt Multi Tool Kit Cordless Lithium Lxt 3x5.0ah
  • Makita Dlx 18v Brushless 7 Piece Lxt Multi Tool Kit Cordless Lithium Lxt 3x5.0ah
  • Makita Dlx 18v Brushless 8 Piece Lxt Multi Tool Kit Cordless Lithium Lxt 3x5.0ah
  • Makita Dlx 18v Brushless 6 Piece Lxt Multi Tool Kit Cordless Lithium Lxt 3x5.0ah